Skip to: Site menu | Main content

 

 

 Ungdomens Jukola 24 aug 2019

Den 34:e upplagan av Ungdomens Jukola kommer att avgöras i Åbo, på ett bekvämt avstånd från båten.

Ungdomens Jukola är Finlands största orienteringsbudkavle för ungdomar och har arrangerats i augusti sedan 1986 som en separat tävling inom Jukolaorganisationen.

Idé till program för Ungdomens Jukola
Fredag 23 aug
17:30-18:45 Samling Siljaterminalen, Värtahamnen
19:30 Båtresa Stockholm-Åbo
   
Lördag 24 aug
06:00-06:45 Sjöfrukost 
07:00 Ankomst till Åbo
11:30 Budkavlen startar
14:30 Segrarlaget i mål
15:30 (ca) Omstart för kvarvarande lag
20:15 Båtresa från Åbo mot Stockholm
Söndag 25 aug
06:10 Ankomst till Värtahamnen
   

 

Budkavlen är en av de största ungdomsstafetterna inom orienteringssporten och årligen deltar nästan 200 lag i tävlingen. Varje lag består av sju löpare i åldern 11–18 år, varav minst tre måste vara flickor.

Beskrivning av sträckor, svårigheter och åldersindelning

2018 års banlängd Svårighet Typ

Ålder / klass
för deltagande

Str. 1 4,4 km Orange Gafflad HD 16 eller yngre
Str. 2 3,7 km Orange Gafflad HD 16 eller yngre
Str. 3 2,5 km Gul Gafflad D 14 eller yngre tjej
Str. 4 2,5 km Gul Gafflad HD 14 eller yngre
Str. 5 3,3 km Orange Rak D 16 eller yngre tjej
Str. 6 4,7 km Violett Gafflad D 18 eller yngre tjej
Str. 7 6,2 km Violett Gafflad HD 18 eller yngre
400 meter start- och målsnitsel ingår i banlängderna